dilluns, 7 de gener de 2008

Premi del públic del concurs de 1er d’ESO de Contes matemàtics


Nit de Reis

per Ernest Gallart

(1er ESO D)


-Què és això? – deia el Pare Noel.

-Això? Miri. En un partit de futbol, com li deia, és molt difícil marcar un gol. A més els davanters perden l’ocasió de marcar un gol perquè, com ells diuen, moltes vegades es queden sense angle davant la porteria.

-I què? Va preguntar en Pare Noel, que no entenia res.

-Miri atentament la figura que li he dibuixat i contesti a aquesta pregunta: Des de quina posició C, D o I es veu la porteria amb un angle major?

En aquest moment va arribar el be rostit que havien demanat per a sopar i el problema, per a sort de Pare Noel, es va quedar sense resoldre sobre la taula, encara que era un problema molt senzill. Després de les postres i abans de posar-se de nou en camí, va anar Pare Noel el qual va proposar un problema, aquest alguna cosa més complicat.


-Bé, ja que m’ha posat vostè un problema referent a l’absurd joc del futbol?

-Que no ha sabut resoldre? -va dir Melcior aquesta vegada, exhibint un somriure maliciós.


Com els deia -va dir, amb to enutjat, el Pare Noel mirant de reüll a Melcior i acceptant la copa d’aiguardent que li servia el Rei Baltasar amb el pretext que haurien de preparar-se per a combatre el fred de la nit- el Beisbol és un joc complicat i cerebral, fins i tot, diuen, massa cerebral per als europeus. Bé, està bé, no m’interrompin i deixin-me continuar ? -i va calmar amb un gest de la mà als tres que li escoltaven-. El Beisbol és un joc geomètric en el qual tot està mesurat i en el qual l’estudi dels moviments i les carreres és clau per a la victòria. Mirin, mirin.


I aquesta vegada va ser ell el qual va traçar en un paper un cercle també amb una sèrie de rectes i lletres. I va posar el dibuix davant els tres comensals.Davant del silenci dels Reis Mags, el Pare Noel va explicar:

-Com poden veure, les rectes AB i AC són tangents al cercle. I l’angle BAC és de 50º.


-Doncs sí, ja ho veiem. I què? va preguntar Melcior.

-Doncs que podem considerar el cercle com l’espai de camp útil sobre el qual juguen al beisbol els jugadors. I el vèrtex Al punt des del qual bateja. Així que vostès han de calcular les mesures dels angles del quadrilàter BCDE.


-Per què?

-Bé, primer per a saber resoldre el problema amb les dades que els he donat i després per a saber que una vegada resolt el problema sabríem dades que influirien en la consecució de les carreres.

-Quines coses! -va exclamar Melcior, sospirant.
-Sí, dissimuli. El que passa és que no sap fer el problema ni comprèn la idiosincràsia del beisbol.

-Anem, anem, deixem-nos de jocs i posem-nos en marxa que tenim molta feina. Sembla que ens oblidem que és la Nit de Reis -va dir Baltasar.

De nou en marxa, la caravana es va aproximar a un poble. En divisar les primeres llums, el Rei Melcior, que anava al capdavant, va fer el senyal d’aturar-se mentre detenia el seu dromedari. Com sempre feien en arribar a una població en la qual tenien a nens esperant els seus regals, els Reis Mags feien una parada per a seleccionar els regals demanats, els carregaven en tres enormes sacs i s’apropaven en silenci a les cases ells sols muntats en els seus dromedaris, mentre que els ajudants, amb la resta de la caravana romania a l’espera. El Pare Noel va repassar la seva llista d’encàrrecs, comprovant que en aquell poble no havia de fer cap lliurament, encara que es va unir als tres reis per a veure els seus mètodes de treball.


En arribar els quatre davant les primeres cases van decidir deixar, com feien sempre, les seves dromedaris en un prat proper, perquè esperessin pastant. Però com aquella nit, a pesar que ja no nevava, començava a aixecar-se torb, li van demanar a Pare Noel, ja que ell no tenia repartiment, que es quedés en el prat amb els dromedaris, no fos que s’espantessin. Pare Noel va accedir a fer-los el favor com resposta al li havien fet a ell i va veure com els Reis Mags s’allunyaven carregant els seus grans sacs cap al primer carrer del poble. Una vegada a soles i per a entretenir-se, va observar atentament el prat en el qual ja pastaven els quatre dromedaris. Afortunadament, després de les nevades de dies anteriors, la nit estava buidada i la lluna brillava il·luminant el prat el suficient com perquè Pare Noel es pogués fer idea de les seves dimensions. I ho va recórrer a grans passes, anant i venint i prenent notes en un quadern. I així el van trobar els Reis Mags al tornar, una vegada acabat el repartiment de joguines i regals.


-Què fa? -va preguntar Melcior.

-Uns càlculs.
-Doncs deixi’s de càlculs i pugem als dromedaris quant més abans millor. Tinc els peus gelats,va proposar Melcior.

-Doncs de dromedaris es tracta -va dir el Pare Noel.

I davant la cara de sorpresa dels reis Mags, va afegir:

-A veure com està el nivell de matemàtiques allà a l’Orient.
-Doncs estupendament -li va tallar Melcior- Perquè si té vostè idea del que parla sabrà que, precisament els àrabs poden ser considerats i amb raó els divulgadors de la gran Matemàtica en Occident.

-Per no parlar de la numeració, que si no fora per nosaltres en tot Occident seguirien contant amb nombres romans, sense anar més lluny, als nostres dromedaris els contarien així: I, II, III i IV en lloc de 1, 2, 3 i 4. Què li sembla? -va dir aquesta vegada el Rei Gaspar.
-Deixeu-vos de contes i contestin a una pregunta que els vaig a fer després d’observar els seus quatre dromedaris i el prat en el qual pasten -va contestar el Pare Noel, i va afegir:
-He deduït que en aquest prat podríem pasturar els quatre camells? Perdó, els quatre dromedaris durant quatre dies, o dos dromedaris durant deu dies, abans que es mengessin tota l’herba. A més, m’he adonat que tots els dromedaris pasturen a la mateixa velocitat. Així que... aquí ve la pregunta: Quant de temps podríem alimentar a un sol dromedari amb la pastura d’aquest prat?

No se sap si els Reis Mags no van saber o no van voler resoldre el problema plantejat pel Pare Noel, però el que sí se sap és que se’ls estava retardant el lliurament de joguines, van muntar a tota pressa en els seus dromedaris allunyant-se del prat ràpidament.


Il·lustració pel conte Nit de Reis del professor Eduard Barrobès.